با وجودی كه ما تقریباً همه ابعاد تحلیلی بازار را در بسته های تحلیلی خود پوشش می دهیم، اما در راستای ارائه یك رویكرد تحلیلی جامع و نتیجه گرا، ما همچنین وبینارهای زنده متنوعی را برگزار می كنیم كه اختصاصاً برای آن دسته از مشتریانمان طراحی شده كه حساب ریل معاملاتی با یكی از كارگزاری های معتمد ما می گشایند.

در این وبینارها، ما یك رویكرد چندوجهی اختیار می كنیم: گزارشی تكنیكالی و بنیادین از آنچه در دوره معاملاتی گذشته روی داده و نیز یك پیش بینی شفاف از آنچه انتظار داریم در دوره معاملاتی جاری روی دهد و البته یك تحلیل همراه با جزئیات از سناریوهای مدنظرمان برای خبرهای اصلی تاثیرگذار روی بازار.

در هر روز کاری، ما 2 وبینار زنده برگزار می کنیم:

- در نخستین وبینار قبل از آغاز به كار بازار لندن (ساعت 10 به وقت تهران) وضعیت كلی بنیادین و تكنیكالی بازارهای مالی جهانی را با محوریت بسته های تحلیلی سایت بررسی كرده و در ادامه با مرور تقویم اقتصادی و بررسی احساسات و موقعیت بازار، دیدگاه و تحلیل خود از نتیجه احتمالی گزارش ها و داده های اقتصادی و مسیر تكنیكالی نمادهای هدف را به صورت زنده در اختیار همراهانمان قرار می دهیم. در این وبینار، نمادهای هدف به همراه محدوده های پیشنهادی خرید و فروش که در قالب بسته «قالب های معاملاتی روزانه» یا DTT ارائه می شوند، بررسی شده و برآوردی از اهداف پیش رو ارائه می شود.

- وبینار دوم ما در بحبوحه بازار لندن (ساعت 13 به وقت تهران) برگزار می شود و در آن ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پوزیشن های پیشنهادی و حرکات بازار تا این لحظه، تحلیل مختصری از رویدادها و اخبار اقتصادی منتشره و داده های آتی در سشن جاری ارائه می شود.


توجه داشته باشید که کلیه تحلیل های تکنیکال ما روی پلتفرم متاتریدر و بر اساس محصول بی همتای ما تحت عنوان «قالب های معاملاتی روزانه» یا DTT انجام می شود و لذا مشترکین ما می توانند رفتار قیمت و مسیر پیش بینی شده ما را برای هر نماد در خلال وبینار زنده مان مشاهده کنند.هر هفته یكشنبه ها (ساعت 10 شب به وقت تهران) ضمن بررسی تحلیلی روند بازارهای مالی جهانی در هفته قبل، به بررسی بنیادین و تكنیكالی هفته آتی خواهیم پرداخت كه در این مسیر خصوصاً روی محتوای تحلیلی بسته های WFA، WCA و CRA  به همراه الگوهای فصلی بررسی و تمرکز بیشتری خواهیم داشت.پیش از انتشار اخبار و گزارش های مهم و تاثیرگذار روی مسیر بازارهای مالی، ما خواهیم كوشید تا در وبینارهای ویژه ای به صورت تخصصی و مشروح به بررسی و تحلیل گزارش پیش رو بپردازیم. در این وبینارها تلاش ما بر این است تا با ترسیم سناریوهای مختلف مبتنی بر گونه گونی نتایج احتمالی، محتمل ترین واكنش بازارهای مالی را پس از انتشار گزارش با شما به اشتراك بگذاریم تا امكان استفاده به موقع از نوسانات بعدی بازار برای مخاطبین ما فراهم گردد.

گزارش هایی همچون  NFP، نشست های بانك های مركزی و گزارش های مهم دیگری كه می توانند سازنده نوسانات عمده در بازارهای مالی شوند، در این وبینارها تحت بررسی و تحلیل قرار خواهندگرفت.