نوع: آرایش برگشتی

  آرایش Liz یک الگوی کوتاه مدتی برای برگشت روند است. بازار کف (سقف) دو روز قبل خود را می سازد و هر دو قیمت بازگشایی و بسته شدن کندل نزدیک سقف (کف) قرار دارد. کندلی که چنین ست آپی برای برگشت دارد با یک مربع کوچک بنفش مشخص می شود که این ستینگ را می توانید در خروجی اسکنر نرم افزار هم به شکل دستی در کل پورتفو اعمال کنید که در بخش های بعد توضیح داده خواهد شد. از منوی Edit وارد Set up شده و گزینه Lizards را انتخاب کنید. وضعیت خرید

  1. قیمت باز و بسته شدن بالای 25% از کندل فعلی باشد
  2. و کندل فعلی کف ده کندل اخیر باشد.
  3. مرجع خرید سقف کندل فعلی است.

وضعیت فروش

  1. قیمت باز و بسته شدن کف 25% از کندل فعلی باشد
  2. و کندل فعلی سقف ده کندل اخیر باشد.
  3. مرجع خرید کف کندل فعلی است.

صفحه تنظیمات در وضعیت دیفالت همانند شکل زیر است که اعداد در وضعیت دیفالت بهترین تنظیم می باشند. شکل زیر برگشت های Liz است که در سهام چادرملو پیاده سازی شده است.