Gold

رایگان

پس از یک رشد شدید بنظر می رسد مدتی قیمت در حال ساخت یک الگوی مثلث باشد در صورت شکسته …

ادامه مطلب

Gold

رایگان

پس از مدت ها با تکمیل کل ساختار کارکشن، شاهد شکسته شدن تراکم به بالا هستیم.  بنظر می رسد تا …

ادامه مطلب

Gold

رایگان

قیمت موفق به شکست کانال نزولی دو ماه اخیر شد بنظر می رسد در کوتاه مدت 1290 دلار سطح حمایت …

ادامه مطلب

Gold

رایگان

با توجه به تکمیل ساختار AB=CD و شکل گیری موج 5 الیوتی در گام آخر بنظر می رسد شرایط برای …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

طلا در حال ساخت موج e از یک اصلاحی بزرگ است که بنظر می رسد هدف تیپیکال آن محدوده 1261 …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

ریزش اخیر طلا شتاب و قدرت کافی را ندارد. بنظر می رسد در صورت رسیدن قیمت به محدوده زمانی نشان …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

ریزش اخیر طلا شتاب و قدرت کافی را ندارد. بنظر می رسد در صورت رسیدن قیمت به محدوده زمانی نشان …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

در کوتاه مدت بنظر می رسد قیمت در یک ترکیب ایمپالس کاهشی در وضعیت ساخت موج 4 خود است. محدوده …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 5 بزرگ بنظر می رسد قیمت رهسپار امواج اصلاحی شود هدفی که برای موج A پس …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 5 بزرگ بنظر می رسد قیمت رهسپار امواج اصلاحی شود هدفی که برای موج A پس …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

بنظر می رسد موج 5 بزرگ در سقف کانال صعودی تکمیل شده باشد و برای دوره ای کاهش قیمت داشته …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

بنظر می رسد موج 5 بزرگ در سقف کانال صعودی تکمیل شده باشد و برای دوره ای کاهش قیمت داشته …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

بنظر می رسد موج 5 بزرگ در سقف کانال صعودی تکمیل شده باشد و برای دوره ای کاهش قیمت داشته …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

بنظر می رسد موج 5 بزرگ در سقف کانال صعودی تکمیل شده باشد و برای دوره ای کاهش قیمت داشته …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

بنظر می رسد موج 5 بزرگ در سقف کانال صعودی تکمیل شده باشد و برای دوره ای کاهش قیمت داشته …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 3 بزرگ، بنظر می رسد قیمت مدتی را در فاز اصلاحی و استراحتی برای موج 4 …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 3 بزرگ، بنظر می رسد قیمت مدتی را در فاز اصلاحی و استراحتی برای موج 4 …

ادامه مطلب