با توجه به شکسته شدن کانال کاهشی بنظر می رسد قیمت بتواند به محدوده 1.36 برسد برای کوتاه مدت 1.324 سطح حمایت است و تا زمانی که کف ماژور نشکند هدف مورد اشاره معتبر است.

 تحلیل تکنیکال دلار دلارکانادا