پس از یک رشد شارپ در قالب موج A مدتی است در حال ساخت موج B می باشد در صورت شکسته شدن سقف B می توان به رشد تا محدوده C بزرگ خوشبین بود.

تحلیل تکنیکال دلار فرانک