قیمت در محدوده کف سال 2018 قرار دارد و وقوع RD+ بیانگر ضعف فروش های بازار می باشد. تا زمانی که تریگر مناسب برای خرید صادر نشود توصیه به خرید نمی شود.

تحلیل تکنیکال فرانک ین