Gold

2019/03/13 | 1397/12/22
طلا،نفت و شاخص ها , Gold
در کوتاه مدت بنظر می رسد قیمت در یک ترکیب ایمپالس کاهشی در وضعیت ساخت موج 4 خود است. محدوده تیپیکال هدف این موج در تصویر مشخص است تا زمانی که قیمت نتواند فراتر از 1323 دلار برود یک دور دیگر کاهش برای موج 5 می توان متصور بود. تحلیل تکنیکال طلا

مطالب مشابه

مشاهده همه
EURUSD

قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می...

S&P 500

پساز رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی شاهد کاهش قیمت هستیم. برای کوتاه مدت 2822 نقش مقاوم...

تست

تست  

NZDJPY

بنظر می رسد موج B بزرگ خاتمه یافته و اکنون قیمت خود را برای یک دوره کاهش قوی آماده می...