نگاهی به روند حرکتی بیت کوین

2018/05/28 | 1397/03/07
بیت کوین , تحلیل تکنیکال بیت کوین
همانطور که در تصویر زیر مشخص است مدتی است قیمت بیت کوین در یک محدوده جمع شونده در نوسان است. بنظر می رسد با توجه به تحرکات قوی بازار پس از یک دوره استراحت در کی محدوده تراکمی، برای کوتاه مدت نوسان داخل همین تراکم پیش بینی می شود و پس از مدتی که احتمالاً موج E ساخته شد می توان به یک حرکت پر قدرت دیگر خوشبین بود. تراکم فعلی از هر سمت با قدرت بشکند می توان سیگنال بلند مدتی روند دار گرفت. محدوده زمانی و قیمتی که برای انتهای E می توان متصور بود در تصویر مشخص است.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال بیت کوین

همانطور که در تصویر مشخص است در هفت ماه اخیر قیمت بیت کوین در یک محدوده تراکمی در حال...

بیت کوین و فرصت نوسان گیری

همانطور که در تصویر مشخص است در شش ماه اخیر قیمت در یک محدوده جمع شونده در نوسان است...