GBPAUD

2018/06/07 | 1397/03/17
GBPAUD , جفت ارزهای فرعی
قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است بنظر میرسد هر چه قیمت به محدوده حمایتی نشان داده شده نزدیک شود ریسک فروش کوتاه مدتی افزایش خواهد یافت از منظر الیوتی در حال تکمیل ریز موج های کاهشی از موج C اصلی می باشد.  

مطالب مشابه

مشاهده همه
AUDCAD

بنظر می رسد قیمت در حال تکمیل پنجمین موج افزایشی خود است که هدف تیپیکال آن در تصویر م...

CADCHF

پس از تکمیل ساختار 5 موجی افزایشی بنظر می رسد قیمت در حال اصلاحی پس این ساختار است که...

CADCHF

پس از تکمیل ساختار 5 موجی افزایشی بنظر می رسد قیمت در حال اصلاحی پس این ساختار است که...

گزارش سفر به قبرس – بخش اول

چنانچه مستحضر هستید و در بخش