پادکست بازار سرمایه - 22 اردیبهشت ۱۳۹۸

محورهای پادکست امروز:

  • گزارش مناسب زمستان بنیرو
  • وساخت و فتح تراکم چهارساله
  • واگذاری شرکت ها از سوی دولت
  • وضعیت زیر مجموعه سیمان هگمتان
  • جمع اوری صف های فروش در معاملات فردا
  • چسبندگی ریال و لیر
  • سود بانک پاسارگاد

گوینده :نیما آزادی