پادکست تحلیل بنیادین هفتگی

محورهای پادکست 26می۲۰۱۹:

- انتشار برآورد دوم از نرخ رشد اقتصادی آمریکا در 3-ماهه نخست سال جاری - ادامه تنش های تجاری آمریکا و چین - نتایج انتخابات پارلمانی اروپا - کشمکش ها و گمانه زنی ها در خصوص نخست وزیر بعدی بریتانیا و مسیر برگزیت - گزارش های مهم استرالیا و نشست بانک مرکزی کانادا.گوینده: علی شریف آزاده