Generic placeholder image

محورهای پادکست سه شنبه 23جولای۲۰۱۹ _ تقویت دلار و تضعیف ارزهای کالایی در ابتدای هفته کا...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست یکشنبه 21جولای2019 _ گزارش رشد فصلی اقتصاد آمریکا _ نشست بانک مرکزی اروپ...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست پنج شنبه ۱۸ جولای۲۰۱۹ - ادامه تقویت ارزهای حوزه اقیانوسیه - گزارش مثبت ب...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست دوشنبه 15جولای2019 _ تداوم ضعف دلار و تقويت ارزهاي حوزه اقيانوسيه _ بررس...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست یکشنبه ۱۴ جولای۲۰۱۹ - تاييد چرخش كبرتری فدرال رزرو و تضعيف دلار -بررسی گ...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست پنجشنبه 11جولای2019 _ سخنرانی و حضور پاول رییس فدرال رزرو در کنگره و قطع...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست چهار شنبه 10 جولای2019 _ انتظار بازارهای مالی برای رويدادهای بزرگ امروز...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست سه شنبه ۹ جولای۲۰۱۹ - ادامه رشد دلار و ضعف طلا و بازارهاي سهام - فشار فر...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست دوشنبه 8 جولای2019 _ ريزش بازارهای سهام پس از سركوب انتظارات كاهش نرخ به...

شنیدن پادکست