IrajMirazadi-borna

بزرگان بازار در روزهای منفی می گویند الان فرصت اصلاح سبد هست. .فرض کنیم من چند سهم ضعیف در سبد دارم، باید در روز منفی بازار سهام ضعیف رو بفروشم و سهام خوب رو در همان روز بفروشم؟ یا اینکه در روز مثبت سهام ضعیف رو بفروشم و منتظر روز منفی جهت خرید سهام خوب بمونم؟ با سپاس

پاسخ ها

    • سلام و احترام

       

      بطور کلی در درجه اول باید به سیستم معاملاتی که نوشتید پایبند باشید سپس دنبال پیاده سازی مدل های این چنینی باشید.