راهنما

مبانی تئوریک


تحلیل تکنیکال بر 2 اصل استوار است:

- عدم تقارن اطلاعاتی بازیگران بازار
- الگوهای رفتاری مبتنی بر ساختار روانی انسان ها

در هر 2 این زمینه ها، استفاده از حجم می تواند راهگشا باشد؛ وقتی بازیگران بزرگ و هوشمند بازار که دارای رانت اطلاعاتی – منصفانه یا غیرمنصفانه – هستند و سهم یا صنعتی را هدف سرمایه گذاری سنگین خود می خواهند قرار دهند، حجم معاملات در سهام هدف به شدت رشد کرده و از میانگین های معمول خود عبور می کند. از سوی دیگر برای تایید قدرت و صحت الگوهای تحلیل تکنیکال که در واقع تبلور و تجسد رفتارهای روانی انسان ها هستند، باز نیازمند خوانش و بررسی حجم معاملات هستیم چنانکه شکست خط گردن یک الگوی سروشانه حتماً نیازمند افزایش حجم به هنگام شکست است و ...

در راستای غنابخشی تحلیلی به کیفیت فعالیت جامعه سهامداران ایران، گروه Cyclical Waves بخش ویژه «حجم های مشکوک» را راه اندازی کرده که با بهره گیری از آن می توان حجم معاملات روزانه را روی سهام مختلف به آسانی رصد و رهگیری نمود. مطابق با فرمولی که به صورت تجربی به دست آورده ایم، چنانچه حجم معاملات روز یک سهم بیش از 50% میانگین حجم 10 روز معاملاتی قبل باشد نام سهم در فهرست «حجم های مشکوک» ظاهر می شود.

توضیح ستون ها


ستون 1 (ترتیب) : فهرست سهامی که به ترتیب بالاترین انحراف حجم معاملات روزانه را نسبت به میانگین 10-روزه اخیر داشته اند در این ستون نمایش داده می شود.

ستون 2 (نام شرکت) : نماد شرکت هایی که طبق فرمول ارائه شده در ستون 1 فهرست شده اند در اینجا نمایش داده می شود.

ستون 3 (میانگین حجم معاملات 10-روزه اخیر) : میانگین حجم معاملات 10-روزه اخیر هر سهم در این ستون نمایش داده می شود.

ستون 4 (آخرین حجم معامله): حجم معاملات روز جاری سهم در این ستون نمایش داده می شود.

ستون 5 (نسبت) : نسبت حجم معاملات آخرین روز به میانگین حجم معاملات 10-روزه اخیر در این ستون ثبت می شود. برای مثال اگر این عدد 2 باشد یعنی حجم معاملات امروز 2 برابر میانگین دوره 10-روزه اخیر می باشد.

توضیح ستون های سیگنال


Monthly = ماهانه
Seasonally= فصلی
Annually= سالانه

4 شکل برای این 3 ستون تعریف شده است:

تیک سبز: وضعیت خرید
ضربدر قرمز: وضعیت فروش
علامت تعجب زرد: وضعیت مبهم (Hold)
خط تیره آبی: عدم وجود دیتای کافی برای اعمال محاسبات

شیوه استفاده


از «حجم های مشکوک» می توان برای موارد مختلفی همچون رصد ورود سرمایه هوشمند، گرفتن تاییدیه برای شکست الگوها و تریگرگیری و ... استفاده نمود اما به صورت کلی و عمومی توصیه می شود که اگر با حجم بالا دنبال ورود به سهمی هستید، سیگنالهای آن سهم در وضعیت ✅ باشد. حال اگر سیگنال سهم در اشل ماهانه ✅ باشد یعنی به دید کوتاه مدت می توان به خرید فکر کرد اگر سیگنال سهم در اشل فصلی ✅ باشد یعنی سهم برای یک دوره 2-3 ماهه خرید و نگهداری مناسب است و اگر سیگنال سهم در اشل سالانه ✅ باشد به سهم می توان یک دیدگاه سرمایه گذاری بلندمدت داشت.

طبق شگرد کارآمد و ثابت شده «تحلیل مبتنی بر چند تایم فریم» (Multi Time Frame Analysis)، ترجیحاً اگر دنبال خرید سهمی هستید در دوره معاملاتی مدنظر شما برای ورود و نیز در یک تایم بالاترش سیگنال خرید یا ✅ در «حجم های مشکوک» ثبت شده باشد.

برای مثال شما می خواهید برای یک دوره 10-15 روزه آتی سهمی را بخرید. در این شرایط ترجیحاً سیگنال اشل ماهانه (دوره معاملاتی مدنظر شما برای ورود) و اشل فصلی (یک تایم بالاتر) سهم در حالت خرید یا ✅ باشد.

در یک کلام: احتمال موفقیت خرید شما در سهامی که سیگنال ✅ دارند به مراتب بیشتر از سهامی است که سیگنال ❌ دارند.
توضیح: در آینده نزدیک، چندین اندیکاتور حجمی که برخی از آنها کاملاً ابداعی و بومی و حاصل سالها تجربه حرفه ای فعالیت در بورس سهام تهران می باشد به این بخش اضافه خواهدشد.