بنظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک 3 بزرگ است که هدف تیپیکال آن در تصویر مشخص است. هر چه قیمت به محدوده فیبو نشان داده شده نزدیک تر شود ریسک فروش بیشتر می شود.

تحلیل تکنیکال دلارکانادا ین