تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

2021/10/19 | 1400/07/27

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD

به نظر می رسد که به زودی اصلاح ABC بزرگ به پایان برسد و شاهد رشد نرخ باشیم. به دنبال یک الگوی 123 در محدوده حمایتی سبزرنگ پایین هستیم.

 تحلیل تکنیکال روزانه  GBPUSD

به نظر می رسد که اصلاح نزولی تمام شده و هر پایینی فرصت خرید است.

تحلیل تکنیکال روزانه  AUDUSD

با شکل گیری یک الگوی Bat، شاهد برگشت صعودی قیمت هستیم. مسیر موردنظر ترسیم شده است.

 تحلیل تکنیکال روزانه  NZDUSD

مطابق با تحلیل پیشین، با تکمیل الگوی AB=CD، شاهد برگشت قیمت هستیم. انتظار داریم مطابق با مسیرترسیم شده رفتار کند.

 تحلیل تکنیکال روزانه  USDCAD

مطابق با تحلیل ارائه شده، اصلاح صعودی سنگین مدنظر ما تا 1.3 تداوم یافت و هم اکنون شاهد برگشت قیمت به روند اصلی نزولی اش هستیم.

تحلیل تکنیکال روزانه USDCHF

 به نظر می رسد بازار رنجی را در این نماد شاهد باشیم.

تحلیل تکنیکال روزانه USDJPY

روند صعودی موردنظر ما بدون اصلاح تا 107 شروع شده و به نظر می رسد تا 114 دستکم تداوم داشته باشد.

مطالب مشابه

مشاهده همه