اسپکت های خورشید و مشتری و اثرات آن بر طلا

2017/11/02 | 1396/08/11
Gold , آسترولوژی
همانطور که در تصویر مشاهده می شود در دو سال اخیر اسپکت های سخت بین خورشید و مشتری به تصویر کشیده شده است. این اسپکت ها زوایای 0-90-180 درجه بین این دو سیاره می باشد. آسترولوژی همانطور که ملاحظه می شود در این دو سال که این بار هشتمین رخداد بین دو تو سیاره در این زوایا در نمودار قیمت جهانی طلا است در 5 بار بدون خطا رفلکس اساسی داشتیم در یک بار (بار ششم) با خطای 3 کندل رفلکس اساسی رخ داده و تنها در یک بار رفلکس قوی را شاهد نیستیم. در حال حاضر در محدوده دایره هشتم مجدد این دو سیاره در وضعیت سخت قرار گرفتند (زاویه صفر درجه- مقارنه) باید دید این بار جزو دفعاتی خواهد بود که برگشت قوی رخ دهد یا خیر.

مطالب مشابه

مشاهده همه