تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - طلا، نفت و سایر شاخص‌ها

2021/10/17 | 1400/07/25

هفته منتهی به 15 اکتبر 2021

 

تحلیل تکنیکال هفتگی Gold

قیمت در بلند مدت در یک کانال عریض نزولی قرار دارد. در کوتاه مدت اسیر یک محدوده خنثی است. پیش بینی می شود در کوتاه مدت پس از مدتی نوسان داخل همین محدوده خنثی یک دور دیگر کاهش به سمت کف کانال عریض را تجربه کند. سپس ترکیب بزرگ صالاحی خاتمه یافته و برای تارگت 2000 دلاری خیز بردارد.

تحلیل تکنیکال هفتگی Oil

قیمت در یک موج 5 بزرگ قرار دارد که هدف 114-126 دلار را دنبال می کند. بنظر می رسد در کوتاه مدت به دلیل برخورد با سقف کانال شاهد افزایش عرضه باشیم اما در بلند مدت بتوان به رشد تا هدف نشان داده شده خوشبین بود.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص Dow Jones

قیمت در یک ترکیب abc کاهشی همانند گام قبل ریزش نمود و خود را به کف کانال رساند. بنظر می رسد در میان مدت  نوسان گیری در این کانال بهترین استراتژی معاملاتی باشد.   

مطالب مشابه

مشاهده همه