رابطه نرخ USDJPY با خوش بینی مدیران کارخانجات ژاپنی

2017/12/15 | 1396/09/24
ژاپن , USDJPY , BOJ , شاخص کارخانه ای Tankan
با توجه به اینکه ژاپن یک اقتصاد مبتنی بر صادرات است و بخش عمده ای از این صادرات را نیز اقلام صنعتی تشکیل می دهد، افت نرخ برابری ین در بازارهای جهانی تبادلات ارزی به عنوان یک عامل مثبت روی مزیت رقابت پذیری تولیدات ژاپنی عمل کرده و لذا فروش بیشتر در خارج از مرزها برای بنگاه های کارخانه ای ژاپن باعث افزایش رضایت و خوش بینی مدیران این کسب و کارها در داخل این کشور به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان می شود. در راستای سنجش میزان خوش بینی مدیران ژاپنی – که رابطه ای مستقیم با تغییرات آتی در حوزه های سرمایه گذاری و استخدام این بنگاه ها دارد – بانک مرکزی ژاپن – BOJ – به صورت فصلی و 4 بار در سال اقدام به نظرسنجی از حدود 1200 مدیر از بخش کسب و کارهای کارخانه ای این کشور می کند و طی آن دیدگاه آنان را در قالب پرسشهایی در خصوص روند سودآوری و خوش بینی شان نسبت به شرایط آتی اقتصادی و تجاری جویا می شود. نهایتاً برآیند این دیدگاه طی محاسباتی در قالب «شاخص کارخانه ای Tankan» در حوالی پایان هر دوره 3-ماهه منتشر می شود. (*) با توجه به بحث تاثیرگذاری نرخ برابری ین روی میزان فروش تولیدات ژاپنی در بیرون از مرزها، بانک مرکزی ژاپن یکی از حوزه های مهم نظرسنجی خود را حول محور برآورد مدیران مورد پرسش از نرخ USD/JPY به عنوان مهمترین جفت ارز مربوط به ین قرار داده است که  آخرین تخمین های مدیران کارخانه ای ژاپن در خصوص این نرخ در جدول زیر قابل مشاهده است: طبیعتاً در چنین شرایطی و با توجه به جمیع عوامل فوق، می توانیم انتظار داشته باشیم که هر چه نرخ برابری ین در برابر دیگر ارزها و خصوصاً دلار آمریکا افت داشته باشد، مزیت رقابت پذیری تولیدات ژاپنی در بازارهای برون مرزی رشد داشته و مدیران ژاپنی نیز با افزایش خوش بینی و رضایت به پرسشهای مربوط به گزارش Tankan پاسخ خواهند داد و به صورت معکوس هر وقت ین در برابر دلار تقویت گردد – یا به عبارت دیگر USD/JPY افت کند – با کاهش مزیت رقابت پذیری کالاهای ژاپنی شاهد افت میزان خوش بینی مدیران کارخانجات ژاپنی خواهیم بود.   در آخرین گزارش Tankan نیز مشاهده می شود که همزمان با جهش خوش بینی مدیران کارخانجات ژاپنی به بالاترین سطح در 11 سال اخیر، نرخ برابری تخمینی USD/JPY نیز افزایش داشته است. این مطلب را می توان به صورت همبستگی بالایی که میان نرخ برابری USD/JPY با سطح شاخص کارخانه ای Tankan در نمودار زیر مشاهده نمود:   منبع *توضیح: در قالب گزارش Tankan، بخش خدماتی ژاپن نیز مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به مصرف بخش عمده محصولات خدماتی ژاپنی در داخل این کشور، همبستگی کمتری با نرخ برابری USD/JPY دارد و لذا مورد توجه ما نیست.  

مطالب مشابه

مشاهده همه