روند حرکتی نفت

2017/11/21 | 1396/08/30
طلا،نفت و شاخص ها , Crude Oil
نفت در بیش از یک سال اخیر در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان بوده است. بنظر می رسد با توجه به رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال و پر شدن ظرف زمان سقف احتمال افت از این محدوده حداقل تا کف کانال دور از ذهن نباشد. معامله گران برای فروش احتمالی حتماً از تریگر مناسب استفاده کنند. لازم به ذکر است تا زمانی که نفت با قدرت زیاد سقف کانال را به سمت بالا نشکند هدف تحلیل فوق معتبر خواهد بود. نفت

مطالب مشابه

مشاهده همه