نگاهی به روند بلند مدت EURUSD

EURUSD , بلندمدت
همانطور که در تصویر مشخص است پس از یک رشد بزرگ 5 موجی از ابتدای سال 2001 تا سال 2008 به مدت 8 سال اصلاح در قالب موج 2orB بودیم که ساختار ABC داشت. با توجه به رفلکس مناسب به کف کانال، بنظر می رسد نخستین هدف برای رشد در میان مدت سقف کانال نزولی باشد و اصلاح های موقتی رو به پایین در کوتاه مدت فرصت خرید برای هدف سقف کانال باشد. در بلند مدت احتمال شکسته شدن کانال به سمت بالا وجود دارد در صورت شکسته شدن تحلیل آپدیت خواهد شد تا اهداف پس از شکست مشخص شود. EURUSD

مطالب مشابه

مشاهده همه