در بخش غیرکشاورزی اقتصاد ایالات متحده و در ماه دسامبر 2019، شاهد ایجاد 145 هزار شغل بوده ایم که با انتظارات بازار در سطح 162 هزار فاصله داشت. میانگین ساعتی دستمزدها نیز در مقیاس ماهانه 0.1% درصد رشد کرد که باز هم پایین تر از انتظارات بازار بود. در مقیاس سالانه میزان این رشد 2.9% بوده که پایین ترین نرخ رشد از جولای 2018 به این سو به شمار می رود.

در حال حاضر هر نیروی کار در آمریکا به طور متوسط در هر ساعت معادل 28.32 دلار دستمزد دریافت می کند که با نرخ برابری 13400 تومان نزدیک به 380 هزار تومان می شود. همین گزارش حاکی است که هر نیروی کار آمریکایی شاغل در بخش خصوصی غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا در هر هفته به طور میانگین 34.3 ساعت کار می کند که با این حساب، در هر ماه حدود 3900 دلار و در هر سال حدود 46000 دلار (به پول ما نزدیک 625 میلیون تومان) درآمد دارد.

در گزارش دیروز همچنین آمده است که آمار مشاغل ایجادشده در اکتبر و نوامبر نیز جمعاً 14000 شغل کمتر از آمارهای اعلام شده بوده است و این هم یک نکته منفی دیگر در گزارش NFP دیروز بود.

نرخ بیکاری البته در سطح بسیار نازل – کف 50 ساله – 3.5% باقی ماند و میانگین 3-ماهه مشاغل ایجادشده نیز به 184000 شغل رسید.

در مجموع در سال 2019، اقتصاد آمریکا حدود 2.11 شغل ایجاد کرده که پایین ترین میزان مشاغل ایجادشده در مقیاس سالانه از سال 2011 به این سو می باشد.

در میان بخش های مختلف اقتصاد غیرکشاورزی آمریکا، در بخش کارخانه ای شاهد از دست رفتن 12 هزار شغل بودیم و در عوض در بخش های مسکن و خدمات به ترتیب 20 هزار و 140 هزار شغل ایجاد شد. تداوم ضعف در بخش کارخانه ای که در گزارش موسسه ISM هم مشخص بود از دیگر عوامل نگرانی های بازار است.

در کل گزارش دیروز از جو خوش بینی های افسارگسیخته بازارهای سهام کاست و باعث شد تا شاخص های سهام عقب نشینی و طلا رشد کنند.