چشم انداز صعودی بلندمدت طلا و ارزهای دیجیتال

2021/05/25 | 1400/03/04
طلا , بیتکوین , ارزهای دیجیتال , تورم , فدرال رزرو

بهترین محیطی که طلا – و نیز ارزهای دیجیتال به عنوان طلای مدرن – در آن رشد می کند محیطی است که در آن نرخ بازده واقعی منفی باشد. نرخ بازده واقعی چیست؟ از کسر کردن نرخ تورم از نرخ بهره یا بازده رسمی، نرخ بازده واقعی به دست می آید:

برای آن که نرخ بازده واقعی منفی باشد، لازم است که شتاب رشد تورم از شتاب رشد نرخ های بهره بیشتر باشد. ( یا اینکه شتاب افت تورم از شتاب افت نرخ های بهره کمتر باشد که البته به ندرت چنین حالتی پیش می آید )

چه زمانی چنین امری ممکن می شود؟

در صورتی که بانک مرکزی یک کشور – در اینجا فدرال رزرو – علیرغم مشاهده نشانه های تورم برای افزایش نرخ بهره تعلل کند. در حال حاضر به نظر می رسد که شرایط حاکم بر اقتصاد آمریکا چنین محیطی را آماده کرده است.

دلایل اصلی اجبار فدرال رزرو به عدم افزایش نرخ بهره متناسب با رشد تورم در آمریکا به شرح زیر هستند:

کسری بودجه شدید دولت آمریکا

در صورتی که فدرال رزرو بخواهد نرخ بهره را افزایش بدهد، پیش از آن بایستی برنامه های تسهیلی خود از جمله خرید بدهی دولت این کشور را متوقف کند. با توجه به کسری بودجه شدید دولت آمریکا، چنین امری منجر به بحران مالی در این کشور خواهدشد. این وضعیت وقتی بحرانی تر جلوه می کند که بدانیم نسبت برآیند کسری بودجه و کسری تراز تجاری آمریکا به ارزش کل GDP این کشور به بیش از 25% رسیده که بی سابقه است:

بدهی بالای شرکت ها و کمپانی های آمریکایی

در این حوزه نیز شاهد رشد افزون بدهی های انباشته بخش خصوصی اقتصاد آمریکا بوده ایم که طبیعتآً کمپانی های آمریکایی را در برابر افزایش نرخ بهره به شدت آسیب پذیر می کند:

در این شرایط، فدرال رزرو برای توجیه تعلل خود در افزایش نرخ بهره، جهش اخیر تورم را ناشی از عوامل گذرا دانسته است و امید دارد که با برطرف شدن اخلال در زنجیره تامین، به تدریج فشارهای تورمی فروکش کند.

طبیعی است که اگر تحلیل فدرال رزرو درست نباشد و فشارهای تورمی کماکان افزایش یابند، جامعه سرمایه گذاری به شدت به سمت دارایی های دفاعی در برابر تورم – به ویژه طلا و ارزهای دیجیتال خصوصاً بیتکوین– متمایل خواهندشد و این مسئله بهبود اساسی چشم انداز بلندمدت این دارایی ها را در بلندمدت به دنبال خواهدداشت.

مطالب مشابه

مشاهده همه