گزینه های پیش روی برگزیت و چشم انداز صعودی پوند

پوند , برگزیت , همه پرسی
امروز – یکشنبه 24 فوریه 2019 – خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا باز هم تاریخ رای گیری قطعی پارلمان بریتانیا در خصوص طرح دولتش برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به تعویق انداخت. در حالی که پیشتر قرار بود که چهارشنبه این هفته یعنی 27 فوریه پارلمان بریتانیا بتواند نظر نهایی خود را در خصوص طرح برگزیت اعمال کند، خانم ترزا می تاریخ این رای گیری را به روز 12 مارس موکول کرد تا بتواند در این مدت از اروپایی ها امتیازاتی در خصوص وضعیت مرزهای ایرلند دریافت کرده و اعضای مجلس بریتانیا را به پذیرش طرح خود متقاعد سازد. خانم ترزا می هم اکنون در بندر «شرم الشیخ» مصر به سر می برد تا در نشست سران اروپا و اعراب شرکت کند و امیدوار است تا در حاشیه این نشست بتواند با رهبران اروپا دیداری داشته باشد. نمایندگان دولت وی نیز روز سه شنبه به بروکسل می روند تا مذاکرات را ادامه بدهند. از سوی دیگر، 3 تن از اعضای کابینه ترزا می نیز اعلام کرده اند که با خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالف هستند و در این راستا می کوشند تا با پارلمان همسو باشند. در نشست 27 فوریه پارلمان نیز احتمالاً طرحی ارائه خواهدشد که هدف آن مجبور کردن ترزا می به درخواست تعویق تاریخ خروج بریتانیا در صورت عدم حصول توافق تا نیمه مارس می باشد.

نمودار گزینه های احتمالی پیش رو برای برگزیت

با این وضعیت و با نگاهی به نمودار بالا مشخص می شود که وضعیت احتمالات به نفع عدم وقوع سناریوی سیاه خروج بدون توافق یا Hard Brexit به شدت افزایش یافته چرا که از یکسو پارلمان بریتانیا در نشست 27 فوریه خود می تواند اصولاً به تنهایی خواستار تاخیر در تاریخ خروج نهایی بریتانیا از اروپا – که فعلاً برای 29 مارس درنظر گرفته شده – بشود و از سوی دیگر در این مدتی که خانم ترزا می به گفتگو با اروپایی ها مشغول است این احتمال می رود که وی موفق به دریافت امتیازاتی از اروپایی ها شده و طرح برگزیت به صورتی اصلاح بشود که مورد رضایت پارلمان بریتانیا قرار بگیرد.  

نتیجه گیری

به صورت روزافزونی احتمال خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال کاهش است و تاخیری که از سوی ترزا می صورت گرفته نیز در راستای تقویت احتمال خروج همراه با توافق از اتحادیه اروپا ارزیابی می شود. در ضمن نباید از نظر دور داشت که حتی احتمال رجوع دوباره به آرای عمومی و برگزاری دوباره همه پرسی خروج از اروپا نیز با گذشت بیشتر زمان و فرسایش سیاسی هواداران ملی گرای برگزیت افزایش می یابد. در چنین شرایطی انتظار داریم تا مطابق با تحلیل های ارائه شده پیشین، پوند به تدریج به سمت صعود بیشتر در برابر همه ارزها و به ویژه ارزهایی همچون دلار، یورو، فرانک و ین حرکت کند. برای یافتن نقاط ورود بهینه می توان از محدوده های حمایتی مورد اشاره در سرویس DTT استفاده نمود.  

مطالب مشابه

مشاهده همه