Nikkei

2019/02/25 | 1397/12/06
Nikkei , طلا،نفت و شاخص ها
قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است که خود این ساختار اصلاحییک گام ریزشی بزرگ تر است در میان مدت در صورت شکست کانال هب سمت پایین دوره ریزش قوی آغاز می شود. تحلیل تکنیکال شاخص Nikkei ژاپن

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص‌ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD اصلاح صعودی...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD ...