پس از یک رشد شدید بنظر می رسد مدتی قیمت در حال ساخت یک الگوی مثلث باشد در صورت شکسته شدن مثلث به سمت بالا انتظار می رود یک رشد دیگر تا 1550 دلار را شاهد باشیم.