پادکست تحلیل بنیادین هفتگی

محورهای پادکست یکشنبه 5آوریل 2020

ادامه تحولات مربوط به بحران انتشار ویروس کرونا در آمریکا و اروپا

گزارش های PMI مثبت و امیدوارکننده از چین

ادامه جهش میلیونی شمار مدعیان دریافت بیمه بیکاری در ایالات متحده

تقویت بهای نفت در پی ابتکار آمریکا در میانجیگیری میان عربستان سعودی و روسیه

بررسی تقویم اقتصادی هفته