پادکست تحلیل بنیادین هفتگی

محورهای پادکست تحلیل بنیادین  هفتگی  یکشنبه  28 ژوئن 2020

غلبه جو ریسک گریزی بر بازارهای مالی در نیمه پایانی هفته گذشته

افزایش غیرقابل انکار موارد ابتلا به کرونا در ایالات متحده و دیگر کشورها

تشدید احتمال آغاز جنگ تجاری اروپا و آمریکا

ادامه تهدیدات جانسون مبنی بر برگزیت سخت

بررسی تقویم اقتصادی هفته