پادکست تحلیل بنیادین هفتگی

محورهای پادکست تحلیل بنیادین  هفتگی  یکشنبه  12 جولای 2020

نوسانات دوسویه در بازارهای مالی در هفته گذشته

گزارش مثبت شاخص PMI غیرکارخانه ای آمریکا

ادامه روند نزولی تورم در آمریکا: کاهش 0.3 درصدی تورم تولیدکننده در ماه گذشته

آغاز فرآیند پیوستن کرواسی و بلغارستان به حوزه پولی یورو

بررسی تقویم اقتصادی هفته