پادکست تحلیل بنیادین هفتگی

محورهای پادکست یکشنبه 29مارچ 2020

- ادامه نوسانات شدید در بازارهای مالی

- بهبود جو ریسک پذیری و رشد شاخص های سهام

- تضعیف دلار در پی تزریق سنگین نقدینگی از سوی دولت ها و بانک های مرکزی

- وضعیت نابسامان بازار نفت با اصرار سعودی ها بر ادامه تولید و عرضه سنگین

- بررسی تقویم اقتصادی هفته آینده