پادکست تحلیل بنیادین هفتگی

محورهای پادکست یکشنبه 16 فوریه 2020

ادامه تحولات مربوط به بحران انتشار ویروس کرونا

استعفای جاوید وزیر امور مالی بریتانیا و افزایش تقاضا برای پوند

شروع رقابت های منطقه ای درون حزبی دموکرات ها و پیشتازی برنی ساندرز

اشاره RBNZ به امکان افزایش نرخ بهره و افزایش تقاضا برای NZD

بررسی تقویم اقتصادی هفته