تحلیل شمعی هفتگی - WTA

2018/04/03 | 1397/01/14
Nikkei , USDJPY , تحلیل شمعی هفتگی - WTA

هفته منتهی به 30 مارس 2018

 

USDJPY

در محدوده حمایتی 104 یک الگوی پوشای صعودی قوی مشاهده می شود. انتظار داریم قیمت یک صعود پر قدرت را آغاز کند. در تایم فریم های پایین از تریگرهای خرید بهره می بریم.

Nikkei

در محدوده تبدی سطح شمع صعودی قوی را مشاهده می کنیم. تا زمانی که محدوده 21860 شکسته نشده است انتظار داریم قیمت بین 20159 و 21860 نوسان کند.

مطالب مشابه

مشاهده همه