تحلیل شمعی هفتگی - WTA

2018/11/18 | 1397/08/27
USDJPY , EURUSD , USD Index

 هفته منتهی به 16 نوامبر 2018

EURUSD

شمع پرقدرت پوشای صعودی را در یک محدوده متراکم حمایتی مشاهده میکنیم. باتوجه به واگرایی مثبت شکل گرفته انتظار داریم قیمت به صعود خود تا تارگت های مشخص شده ادامه دهد. در تایم فریم پایین پس از دریافت تریگر اقدام به خرید میکنیم.  EURUSD

USDJPY

مشاهده میکنیم که قیمت برای چندین بار نتوانست از سد مقاومت بلندمدتی خود عبور کند و با شکل گیری شمع پوشای نزولی قوی به نوسانات خود در هفته پیش خاتمه داد. در تایم فریم پایین فروش را با حد زیان 115 مدنظر قرار میدهیم.  USDJPY

USD Index

سرکوب قیمت توسط یک الگوی ریزشی Dark Cloud Cover در مجاورت یک محدوده متراکم مقاومتی مشاهده میشود. در تایم فریم پایین پس از دریافت تریگر معتبر میتوانیم اقدام به فروش کنیم.  

مطالب مشابه

مشاهده همه