تحلیل گزارش CRA - COT

2018/02/20 | 1396/12/01
Gold , تحلیل گزارش CRA - COT , جریان پول , سفته بازان

هفته منتهی به سه شنبه 13 فوریه 2018

 

تحليل عمومی

در هفته منتهی به سه شنبه 13 فوریه، سفته بازان بزرگ در اغلب نمادها از پوزیشن های خرید خود در برابر دلار خروج داشتند. به عنوان مثال در مورد یورو، سفته بازان بزرگ در هفته گذشته بیش از 20 هزار قرارداد خرید خود را بستند که منجر به افت سنگین بیش از 2 میلیارد دلاری ارزش پوزیشن خالص آنها روی ارز واحد اروپایی شد. ادامه خروج سفته بازان از پوزیشن های خرید طلا نیز کاملاً شایان توجه بوده و به طور مشابه باعث افت 2 میلیارد دلاری ارزش پوزیشن خالص آنها روی فلز گرانبها شد. همچنین پس از هفته ها و ماهها، در هفته منتهی به سه شنبه 13 فوریه سفته بازان بزرگ روی نفت نیز خروج از خرید داشتند و بیش از 24 هزار قرارداد خرید خود را تسویه کردند. تنها ارزی که هفته گذشته در برابر دلار به صورت مختصر خریداری شد فرانک سوییس بود. به نظر می رسد دستکم بخش قابل ملاحظه ای از سفته بازان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که دلار دیگر کشش ریزش ندارد و بایستی آماده یک اصلاح صعودی قدرتمند در دلار باشند.  

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به ین با 8.2% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 3.8% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار استرالیا با 27.9% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار استرالیا با 26.4% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی شاخص دلار با 65 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 2.089 میلیارد دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.  

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول سیگنال COT

این جدول به صورت مکانیکی و بر اساس پارامترهای آماری مبتني بر حركات بازيگران تجاري تهیه شده و صرفاً بایستی در چهارچوب تحلیلی ارائه شده مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل گزارش CRA – COT

هفته منتهی به سه‌شنبه 5 اکتبر 2021

تحلیل گزارش CRA – COT

هفته منتهی به سه‌شنبه 28 سپتامبر 2021

تحلیل گزارش CRA – COT

هفته منتهی به سه‌شنبه 21 سپتامبر 2021

تحلیل گزارش CRA – COT

هفته منتهی به سه شنبه 14 سپتامبر 2021