تحلیل گزارش CRA - COT

تحلیل گزارش CRA - COT

هفته منتهي به سه شنبه 14 نوامبر 2017

  تحليل عمومی در هفته منتهی به 14 نوامبر، سفته بازان بزرگ به صورت عمده فروشنده ارزهای دیگر در برابر دلار بودند و صرفاً پوند بود که از سوی این گروه خریداری شد. ادامه خرید سنگین نفت از نکاتی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد و به باور ما احتمال ایجاد یک سقف اساسی در این کالای استراتژیک وجود دارد. افزایش قابل توجه موقعیت های باز روی یورو نیز از دیگر نکاتی است که می تواند در هفته های آینده موجد نوسانات شدیدی روی کراسهای این ارز گردد. کماکان فروش ین و فرانک از سوی سفته بازان از عواملی است که ما را به این تحلیل وامی دارد که این 2 ارز مستعد رشد مناسبی در هفته های آینده هستند که به نظر می رسد این رشد از هفته قبل آغاز شده است. بيشترين افزايش ها و كاهش ها بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به یورو با 10.3% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به یورو با 20.4% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به شاخص دلار با 13.8% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به نفت با 14.8% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 2.817 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی ین با 898 میلیون دلار رصد شده است. جداول تحلیلی: جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد. جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.   جدول سیگنال COT این جدول به صورت مکانیکی و بر اساس پارامترهای آماری مبتني بر حركات بازيگران تجاري تهیه شده و صرفاً بایستی در چهارچوب تحلیلی ارائه شده مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل گزارش CRA – COT

هفته منتهی به سه شنبه 4 آگوست 2020  

تحلیل گزارش CRA – COT

هفته منتهی به سه شنبه 28 جولای 2020  

تحلیل گزارش CRA – COT

هفته منتهی به سه شنبه 19 جولای 2020  

تحلیل گزارش CRA – COT

هفته منتهی به سه شنبه 12 جولای 2020