تحلیل گزارش CRA - COT

هفته منتهی به سه شنبه 3 سپتامبر 2019

تحليل عمومی

در هفته منتهی به سه شنبه 3 سپتامبر، سفته بازان بزرگ تغییرات سنگینی در حوزه پوزیشن های خود نداشتند و تنها روی شاخص دلار و فرانک به صورت همزمان پوزیشن های خرید و فروش افزایشی قابل توجه داشت. روی طلا بعد از تسویه هفته گذشته این هفته دوباره سفته بازان رو به خرید آوردند و ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی فلز گرانبها با افزایشی بیش از نیم میلیارد دلار به سطح 46.5 میلیارد دلار رسید. کماکان بر این باوریم که خرید طلا در این سطوح منطقی نیست و احتمالاً یک اصلاح نزولی جدی و عمیق خواهیم داشت. روی دلار کانادا، سفته بازان بزرگ که از افت اخیر ارزش این ارز کالایی در برابر دلار نومید شده بودند هفته گذشته و در آستانه نشست BOC پوزیشن های فروش خود را بیش از 14.5% افزایش دادند که البته تصمیم کاملاً اشتباهی بود و نرخ برابری دلار کانادا در برابر دلار رشد بسیار مناسبی را تجربه نمود. روی یورو پوزیشن های فروش بیش از 10 درصد دیگر افزایش یافت و این باعث شد تا ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان بزرگ روی ارز واحد اروپایی به سطح منفی 6.74 میلیارد دلار برسید و از این جهت دوباره یورو جایگاه بیش فروش ترین ارز را از پوند پس بگیرد. روی نفت نیز چندین هفته است که شاهد کاهش ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان هستیم و نسبت خرید به فروش در حال حاضر به 408% رسیده است که در ماههای اخیر کم سابقه بوده است.  

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به فرانک سوییس با 14.9% بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 24.5% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به ین با 4.3% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به پوند با 2.8% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 574 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 1.417 میلیارد دلار رصد شده است.  

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.  

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.  

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل گزارش CRA - COT

هفته منتهی به سه شنبه 17 اكتبر 2017  

تحلیل گزارش CRA - COT

هفته منتهی به سه شنبه 24 اكتبر 2017 تحلیل عمومی...

تحلیل گزارش CRA - COT

هفته منتهي به سه شنبه 31 اكتبر 2017 تحليل عمومی...

تحلیل گزارش CRA - COT

هفته منتهی به سه شنبه 7 نوامبر 2017