پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست ۲۹ آوریل۲۰۱۹

- تشریح علت ضعف دلار پس از تقویت اولیه آن - پیش بینی بازار رنج و کاهش دامنه نوسانات گوینده: علی شریف آزاده