پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست ۳۰ آوریل ۲۰۱۹

- انتخابات اسپانیا و عدم تنزل رتبه اعتباری ایتالیا عامل تقویت یورو - توافق 2 حزب مسلط در بریتانیا برای برگزیت عامل تقویت پوند - انتظار بازارها برای نشست فرداشب کمیته FOMC و احتمال جعلی بودن بریکوت های احتمالی
گوینده: علی شریف آزاده