پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادین روزانه سه شنبه 9 ژوئن 2020

ادامه رشد شاخص های سهام همزمان با ریزش نفت و تقویت شدید ین!

توقف کاهش فراتر از تعهدات تولید نفت از سوی عربستان سعودی

پیش بینی کاهش 5.2 درصدی GDP جهان در سال 2020 از سوی بانک جهانی

حذف کامل محدودیتهای کرونایی در نیوزیلند و ادامه رشد NZD

بررسی تقویم اقتصادی روز