پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادین روزانه چهارشنبه 10 ژوئن 2020

حل معمای واگرایی بین بازاری به نفع دارایی های امن

کاهش سنگین محبوبیت ترامپ و ریسک بزرگ پیش روی شاخص های سهام

ادامه تنش میان چین و بلوک غرب بر مسئله هنگ کنگ

سقوط 20 درصدی حجم تولیدات صنعتی فرانسه در ماه آوریل

بررسی تقویم اقتصادی روز