پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادین روزانه دوشنبه 15 ژوئن 2020

ادامه ریزش سنگین شاخص های سهام و ارزهای کالایی و نفت

گزارش های پایین تر از انتظارات بازار در حوزه تولیدات صنعتی و سرمایه گذاری چین

اوج گیری دوباره اعتراضات و آشوب ها در شهرهای آمریکا

نتایج مثبت واکسن ساخت چین در ایجاد ایمنی در بدن داوطلبان

بررسی تقویم اقتصادی روز