پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادین روزانه سه شنبه 16 ژوئن 2020

 

برگشت قدرتمندانه شاخص های سهام و ارزهای کالایی در نخستین روز کاری هفته

اعلام برنامه فدرال رزرو برای خرید اوراق بدهی شرکت ها جهت غلبه بر بحران کرونا

نشست BOJ: عدم تغییر در کلیه پارامترهای سیاست پولی

برنامه ترامپ برای خرجکرد 1 هزار میلیارد دلار دیگر در زیرساخت های اقتصادی آمریکا

بررسی تقویم اقتصادی روز