پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادین روزانه پنج شنبه 18 ژوئن 2020

توقف رشد شاخص های سهام و ارزهای کالایی علیرغم تداوم وعده های تسهیلی پاول

کشف تاثیرات مثبت داروی دگزامتازون در کاهش مرگ و میرهای ناشی از کرونا

کشته شدن دهها سرباز هندی و چینی در درگیری های مرزی بین دو کشور

تنزل دوباره قیمت پوند در پی هشدار آلمانیها برای آماده شدن جهت برگزیت سخت

بررسی تقویم اقتصادی روز