پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست 22می ۲۰۱۹:

  •  تقویت خوش بینی به حل و فصل تنش های تجاری آمریکا و چین
  •  برگزیت و ادامه کوشش های خانم ترزا می
  •  انتشار جزئیات نشست اخیر کمیته FOMC فدرال رزرو

  گوینده: علی شریف آزاده