پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست ۲۴ می ۲۰۱۹:

- گزارش های ضعيف PMI آمريكا و تقويت طلا - اعلام رسمی تاريخ استعفای ترزا می -ادامه كشمكش های مربوط به برگزيت - بررسی تقويم اقتصادی
  گوینده: علی شریف آزاده