پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست جمعه۱۴فوریه ۲۰۲۰

توقف رشد شاخص های سهام به دلیل عود دوباره نگرانی ها در خصوص ویروس کرونا

گزارش نسبتاً مثبت تورم از ایالات متحده

استعفای وزیر امور مالی بریتانیا و رشد تقاضا برای پوند

ادامه ریزش سنگین یورو به دلیل احتمال شیفت بیشتر ECB به سمت تسهیل پولی

بررسی تقویم اقتصادی روز