پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست دوشنبه17 فوریه 2020

کاهش نگرانی ها درباره تاثیرات منفی بحران ویروس کرونا روی مصرف کننده آمریکایی

گزارش ضعیف رشد GDP آلمان

گزارش مثبت تراز تجاری اروپا و وضعیت تکنیکالی یورو

ارائه طرح دولت جانسون به اروپایی ها برای مشخص کردن اهداف بریتانیا از مذاکرات

بررسی تقویم اقتصادی روز