پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست سه شنبه18 فوریه2020

کاهش دامنه نوسانات در ابتدای هفته و روز تعطیلی بازارهای آمریکا

انتشار جزئیات نشست اخیر RBA

اعلام کاهش درآمدهای پیش بینی شده شرکت Apple به دلیل بحران ویروس کرونا

کاهش نرخ برآوردی رشد اقتصادی چین از سوی موسسه Moody به 5.2%

بررسی تقویم اقتصادی روز