پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست سه شنبه 31 مارچ 2020

ادامه جو شکننده و محتاطانه خوش بینی در بازارهای مالی

اعلام آغاز واکسن کرونا روی انسان از سپتامبر امسال

عقب نشینی ترامپ از بازگشایی اقتصاد آمریکا از نیمه آوریل

گزارش های امیدوارکننده از شاخص مدیران خرید چین

بررسی تقویم اقتصادی روز