پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست چهارشنبه 1 آوریل 2020

عقب نشینی بازارهای سهام پس از یک هفته رشد بی وقفه

گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین در خصوص بحران سقوط قیمت نفت

پیش بینی گلدمن ساکس از انقباض 34 درصدی اقتصاد آمریکا در 3-ماهه دوم امسال

افزایش تنش های نظامی میان آمریکا و نیروهای هوادار ایران در عراق

بررسی تقویم اقتصادی روز